Mevzuatlar

18-11-2015

KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C
DÜZCE İLİ
GÜMÜŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
1.  YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (Gerekli Belgeler)
a- Borcu Yoktur Yazısı
b- İş Bitirme Tutanağı
c- Dilekçe
d- İskan Harcı Makbuzu
Not: Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç 2 Gün…
 
2. NİKAH İŞLEMLERİ (Gerekli Belgeler)
a- Nüfus Cüzdanı
b- Nüfus Kayıt Örneği
c- Evlenme Beyannamesi
d- Fotoğraf
e- Sağlık Raporu
f- İzin Belgesi
Not: Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç 2 Gün… 
 
3. GELİR TAHSİLAT İŞLEMLERİ (Gerekli Belgeler)
Not: Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç 10 Dakika… 
 
4. GİDERLERİN ÖDENMESİ (Gerekli Belgeler)
a- Fatura
b- Sevk İrsaliyesi
c- Borcu Yoktur Yazısı
Not: Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç 2-3 Ay… 
 
5. CENAZE DEFİN (Gerekli Belgeler)
a- Doktor Raporu
b- Nüfus Kağıdı
c- Ölüm Belgesi
Not: Hizmetin Tamamlanma Süresi En Geç 1 Gün… 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İLK MÜRACAAT YERİ  İsim   : Osman OĞUZ
Unvan : Yazı İşleri Müdür V.
Adres : Gümüşova Belediyesi
Tel : 0 380 731 20 05
Faks : 0 380 731 21 74
E-Posta : 
 
 
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ İsim : Ahmet AZAP
Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Gümüşova Belediyesi
Tel : 0 380 731 20 05
Faks : 0 380 731 21 74
E-Posta : baskan@gumusova.bel.tr