Görev Tanımları

 
TEMEL GÖREVLER;
 
Belediye sınırları içindeki cadde ve sokak bazında olan hizmetlerin tespiti, ölçümlerinin yapılması, tahmini keşiflerinin hazırlanması program bütçeye alınması. Vatandaşlardan gelen şikayet ve teknik bilgi gibi dilekçelerini tetkik etmek ve sonuçlandırmak, teknik bilgi isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olmak.
 
Mevcut yolların genişletilmesi, düzenlenmesi, alt temel ve temel tabakasının teşkili, mücavir alan içinde bulunan yolların bakım ve onarımı, mevcut yolların genişletilmesi, düzenlenmesi, mahalle içi veya yeni açılan yolların stabilize serilmesi, sıkıştırılması, kullanılır hale getirilmesi,  asfalt kaplama yapılacak mevcut yolların tesfiyesi, temizlenmesi, asfalta hazır hale getirilmesi, planlarda mevcut yola terkleri yapılmış belediyeye ait yolların açılması.
 
3194 sayılı yasanın 18. maddesi ve bununla ilgili yönetmelik esaslarına göre imar planları çerçevesinde uygulama yapmak. Plan, yönetmelik, genelge gibi mevzuat esaslarına göre tanzim edilen yeni yapılanma, tadilat, tamirat, kat ilavesi ruhsat taleplerini değerlendirmek, ruhsata tabi olan tüm yapılaşma taleplerinin plan, yönetmelik, genelge vb. mevzuat hükümlerine göre tetkik edilen projelere ruhsat tanzim etmek, yapı kullanma izni müracaatlarına ait tetkikleri yapmak ve işlemlerini tamamlamak...
 
Belediye sınırları içinde yönetmelik ve mevzuat hükümlerine göre ruhsata bağlanan ve ruhsat esaslarına aykırı yapılanmalar ile ruhsatsız inşaat faaliyetlerinin tespitini yapmak,  ruhsatlı yapıları proje ve eklerine uygun olarak devamlı kontrol etmek, ruhsatsız yapıları tespit etmek.