Görev Tanımları

Temel Görevleri

 
1- Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak,
 
2- Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hâkim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak,
 
3- Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak,
 
4- Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak,
 
5- Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek,
 
6- Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak,
 
7- Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak,
 
8- Yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek,
 
9- Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek,
 
10- Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek,
 
11- Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatları döşemek,
 
12- Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini   yapmak,
 
13- Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek,
 
14- Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak,
 
15- Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak,
 
16- Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak,
 
17- Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek  personelin izin, mesai ve normal çalışmalarını düzenlemek,
 
18- Yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek.