TOKİ KONUTLARININ ANAHTAR TESLİMİ YAPILACAKTIR.

- İlçemizde yapılmakta olan 187 adet konutun teslim işlemleri aşağıda belirtilen program dahilinde ve blok sırasına göre 28 Mart 2018 - 09 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

- Zamanında teslim işlemlerini gerçekleştiremeyen hak sahiplerinin ise gecikmeli teslim işlemleri 10 Nisan 2018 - 13 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Anahtar teslim işlemleri sırasında belirtilen hususlara uyulması, hak sahiplerinin iş ve işlemlerinin kısa sürede tamamlanması açısından kendilerine fayda sağlayacaktır.

- Hak sahipleri tarafından, 3065 sayılı KDV kanunu gereğince daire satış bedelinin %1' i üzerinden hesaplanacak tutar Ziraat Bankası Gümüşova Şubesi' ne yatırılacak ve ödeme dekontunun bir nüshası hak sahibine verilecektir. (Örn: Daire bedeli 100.000,00 TL ise %1 oranında 1.000,00 TL KDV ödemesi yapılacaktır.)

- Anahtar teslimleri konutların bulunduğu alanda belirtilen günlerde saat 09:00' dan başlayarak gerçekleştirilecektir.

- Hak sahiplerinin veya vekaletname verdiği temsilcilerinin aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir;

     1. Kimlik Belgesi,

     2. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi' nin hak sahibinde bulunan nüshası,

     3. Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

     4. KDV tutarının bankaya yatırıldığına dair dekont.

Konut teslim programı aşağıda belirtildiği gibi gerçekleştirilecek olup, hak sahiplerine belirtilen gün dışında teslim işlemi yapılmayacağının bilinmesi önem arz etmektedir.

 

KDV YATIRMA TARİHİ    TESLİM TARİHİ       BLOK NUMARASI     
28.03.2018 28.03.2018 B-1-1
29.03.2018 29.03.2018 B-1-2
30.03.2018 30.03.2018 B-1-3
02.04.2018 02.04.2018 B-1-4
03.04.2018 03.04.2018 B-1-5
04.04.2018 04.04.2018 B-1-6
05.04.2018 05.04.2018 B-1-7
06.04.2018 06.04.2018 B-1-8
09.04.2018 09.04.2018 B-1-9
Mazeretli Teslim işlemleri 10.04.2018 - 13.04.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Hak sahiplerine ve kamuoyuna duyrulur.