2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

04.02.2020 tarih ve 2020/10 ve 2020/12 sayılı meclis kararları.

 

İlan askı süresi : 10.02.2020 - 10.03.2020