2020 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

06.10.2020 tarih ve 2020/37 ve 2020/38 sayılı meclis kararları.

 

İlan askı süresi : 13.10.2020 - 11.11.2020