2020 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

03.11.2020 tarih ve 2020/41 sayılı meclis kararı.

 

İlan askı süresi 06.11.2020 - 07.12.2020