YAPI KAT ADETLERİNİN GEOTEKNİK VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
YAPI KAT ADETLERİNİN GEOTEKNİK VE DEPREMSELLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düzce Üniversitesinden; Teknoloji fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ayhan ŞAMANDAR, Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Hakan POLAT, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ercan ÖZGAN,

Sakarya Üniversitesinden; İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Geoteknik Uzmanı Doç.Dr.Ertan BOL, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Geoteknik Uzmanı Doç.Dr.Sedat SERT, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Geoteknik Uzmanı Doç.Dr.Aşkın ÖZOCAK,

Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Belediye Yetkililerimizin katılımlarıyla “Yapı Kat Adetlerinin Geoteknik ve Depremsellik Açısından Değerlendirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinden gelen öğretim üyelerimize değerlendirmeleri için teşekkür ederiz.

 

Çalıştayda sonuç olarak;

1) İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının daha kapsamlı ve dataylı bir şekilde yapılmasının,

2) Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların geoteknik açıdan irdelenmesi ve buna istinaden özellikle alüvyon zeminlerde yapı kat adetlerinin gözden geçirilmesinin,

3) Kaya zeminlerdeki eğimli arazilerde temel tipi ve dayanma yapılarının irdelenmesinin,

4) Uygulamada yerleşime uygunluk haritalarında belirtilen önlemli alanlarda yapılacak yapılarda ise geoteknik açıdan gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının irdelenmesinin,

5) Parsel bazında yapılan zemin etüd raporlarında geoteknik uzmanı inşaat mühendisinin onayının aranmasının, daha doğru olacağı kanaati ortaya çıkmıştır.

 

Karar alıcı ve uygulayıcılar ile birlikte yapılan çalıştay; 1’inci Derece Deprem Bölgesinde bulunan ilçemizde farkındalık yaratmak amacıyla yapılmıştır.