Görev Tanımları

TEMEL GÖREVLER;
 
Belediyenin tüm birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunmak amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan yazılımları ve donanımları temin etme, gerekli sistemi kurma ve işleyişini sağlama, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek. Bu kapsamda;
 
Belediye binasında bulunan bilgisayar ağının sağlıklı bir şekilde çalışmasının temin edilmesi, bu amaçla, Belediye bünyesindeki tüm birimlerde kullanılan bilgisayar ve yardımcı makinelerin tamir ve bakımını yapılması,
 
Belediye birimlerinde kullanılan PC ve çevre aygıtlarının temini, düzenli çalışmasının sağlanması için gerekli bakımların yapılması ve sorunlarının giderilmesi, bilgisayar sistem ağının güvenliği için oluşturulan güvenlik sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması,
 
Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi veya temini, birimlerce kullanılan yazılımların ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesi, programlarda çıkan eksikliklerin giderilmesi, gerekli uyarlamaların yapılması,
 
Belediyenin internet sayfası ile ilgili düzenleme ve güncellemelerin yapılması, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere internet desteği sağlaması ve söz konusu birimlerden gelen web sayfalarının tasarımını ve güncellemelerinin yapılması,
 
Belediyeye ait verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve güvenliğinin sağlanması, tüm işlemlerin ve bilgilerin dijital ortama aktarılması ve geliştirilmesinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılması,
 
Çağdaş BT (Bilgi Teknolojilerinin), IT (İletişim Teknolojilerinin) ve her türlü teknik gelişmeleri inceleyerek belediyede kullanımlarının teşvik ve temininin sağlanması hususunda çalışmalar yapmak.
 
E-Devlet ve E-Belediye alt yapılarının kurulması için; gerekli CBS, KBS, harita ve arşivlerin sayısallaştırılması, bölge araştırmalarının yapılması ve bölgenin vektörel-sayısal kayıtlarının tutulması, yazılım ve analizlerinin çıkartılması ve hazırlanması konularında gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak  veya katkıda bulunmak.
 
İletişim ve bilişim teknolojisinin gerektirdiği tüm hizmetleri, malzeme araç, gereç, yazılım ve donanımlarını temin etmek, tamir-bakımını yapmak veya yaptırmak.