2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

02.03.2021 Tarih ve 2021/11 sayılı meclis kararı.

 

İlan askı süresi : 08.03.2021 - 07.04.2021