2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

01.03.2022 tarih ve 2022/16 sayılı meclis kararı.

 

İlan askı süresi :  08.03.2022 - 07.04.2022