2022 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)
06.12.2022 tarihli ve 2022/55 sayılı meclis kararları
 
 
 
İlan askı süresi :  09.12.2022 - 09.01.2023