1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planı Revizyonu

3194 sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesine istinaden hazırlanan 06.02.2024 tarih ve 2024/8 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan ve 12.02.2024 – 13.03.2024 tarihleri arasında askıya çıkartılan, İlave + Revizyon İmar Planları meclisimizin 06.02.2024 tarih ve 2024/8 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesine istinaden 12.02.2024-13.03.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Kamoyuna ve ilgililerine duyrulur.

Askı Başlangıç : 12.02.2024

Askı Bitiş          : 13.03.2024