1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planı Revizyonu İtirazların Değerlendirilmesi

3194 sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesine istinaden hazırlanan 06.02.2024 tarih ve 2024/8 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan ve 12.02.2024 – 13.03.2024 tarihleri arasında askıya çıkartılan, İlave + Revizyon İmar Planlarına yapılan itirazlar ve talepler meclisimizin 19.03.2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesine istinaden 25.03.2024 – 23.04.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Kamoyuna ve ilgililerine duyrulur.

Askı Başlangıç : 25.03.2024

Askı Bitiş          : 23.04.2024