2023 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

03.01.2023 tarihli ve 2023/6 VE 7 sayılı meclis kararları
 
 
 
İlan askı süresi :  06.01.2023 - 06.02.2023

« GERİ