2023 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

07.03.2023 tarihli ve 2023/12 sayılı meclis kararI
 
 
 
İlan askı süresi :  13.03.2023 - 12.04.2023

« GERİ