YEREL BİR MEDYA KURULUŞUNDA YAPILAN HABER HAKKINDA KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ
YEREL BİR MEDYA KURULUŞUNDA YAPILAN HABER HAKKINDA KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Düzce ilimizde faaliyet gösteren yerel bir medya kuruluşunda yer alan 03.12.2022 tarihli ve “Tozan yatalak yaşlı adamın gözünün yaşına bakmadı” başlıklı haber hakkında Belediye Başkanlığımız tarafından kamuoyu bilgilendirmesi yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

 

Bilindiği üzere 23 Kasım 2022 tarihinde ilimizde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili kamu kurumları tarafından ivedilikle hasar tespit çalışmaları başlatılarak binaları hakkında ağır hasar kararı verilen ve yıkılması gereken vatandaşlarımıza gerek konteyner gerekse çadır desteği ivedilikle sağlanmıştır.

 

Görevi vatandaşlarına ilgili kanunlar çerçevesinde hizmet etmek olan kurumumuz tarafından da binaları yıkılacak olan vatandaşlarımız için tahsis edilen konteynerlerin su hattı ve kanalizasyon hattı bağlantıları ile çevre düzenleme çalışmaları da büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir.

 

Habere konu edilen durum ile ilgili olarak;


1- İlgili vatandaşın Fatih Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan arsasına 2022 Temmuz ayından bu yana konteyner kurarak ticari faaliyette bulunmak istediği bilinmektedir. Belediyemiz personelleri tarafından 2022 Temmuz ayında Düzce’ de faaliyet gösteren bir konteyner firmasında tesadüfen ilgili vatandaşla karşılaşılmış, arsası üzerine kuracağı konteyneri kendisi personellerimize göstermiş ve ticari faaliyette bulunacağını belirtmiştir. Kendisine yasaların öngördüğü şekilde ruhsat alabileceği personellerimiz tarafından detaylarıyla anlatılmış, anlatılanlar dışında bir uygulamada bulunduğu taktirde cezai işlemle karşılaşabileceği bildirilmiştir.


2- Depremden sonra gelinen süreçte ise ilgili vatandaş tarafından 2022 Temmuz ayında yaptırılan konteynerin söz konusu arsa üzerinde fırsattan istifade edilerek kurulması için çalışma yapıldığı tespit edilmiş, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Amirliği tarafından kendisiyle yapılan görüşmelerde gerekli bilgilendirme ve uyarıların defalarca yapılmasına rağmen sözlü olarak “Size mi soracağım? Arazimden konteynerimi kimse kaldıramaz, hatta kaldırabiliyorsanız gelin kaldırın…” şeklinde kamu kurumunu tahkir ve tehdit edici nitelikte beyanda bulunmuştur. Belediyemiz Encümeni tarafından da haftalık olağan toplantı gününde kaçak yapı sınıfına giren konteyner hakkında kanunların öngördüğü çerçevede kaldırma ve cezai işlem uygulama kararı alınmıştır. Encümenimiz hususi olarak ilgili vatandaş için toplanmamıştır.


3- Söz konusu konteyner ile ilgili olarak Gümüşova Kaymakamlığı tarafından vatandaşın kendisine izin verildiğine dair Belediyemize gönderilen herhangi bir resmi yazı bulunmamakta olup, konteynerle ilgili Belediyemiz tarafından kanunlar çerçevesinde başlatılan işlemlerden sonra ilgili vatandaş tarafından Gümüşova Kaymakamlığına dilekçe verilmiş ve 01.12.2022 tarihinde konteyner vatandaş tarafından kiralanan bir vinç vasıtasıyla üretici firmaya geri götürülmüştür.


4- Depremin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren görevinin başında olan Belediyemiz elbette yaşlı bir vatandaşının mağduriyetini göz ardı etmeyecek kadar vicdanlı ve taşıdığı sorumluluğun farkındadır. Bu nedenle ilgili vatandaş tarafından ofis tarzında kullanım için imal ettirilen ve ilçemizin en işlek caddelerinden bir tanesi üzerine konulan konteynerde yaşlı ve hasta olan bir vatandaşımızın kış şartlarında barınamayacağının apaçık ortada olmasından dolayı hem kanunen hem de vicdanen çocuklarının babalarının hastalığı ve yaşlılığını suistimal ederek fırsata çevirmelerinin önüne geçilmiştir. AFAD tarafından binaları yıkılacak olan vatandaşlara tahsis edilen konteynerlerin ilgili vatandaşların ikametine yakın yerlere veya yeterli alan var ise kendi ev arsalarına konulduğu ve barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde imal edilmiş konteynerlerin tahsis edildiği herkes tarafından bilinmekte ve görülmektedir.


5- Diğer bir taraftan ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan ve habere konu edilen konteynerlerin inşaat ruhsatı bulunan bir arsada şantiye binası olarak kullanılan ve ruhsata tabi olmayan konteyner, tekerlekli römork konteyner oldukları kamuoyu tarafından bilinmelidir. Ayrıca bu konteynerlerin varlığı Belediye Başkanımız Muharrem TOZAN’ ın göreve geldiği 5 Nisan 2019 tarihinden de eskidir.

 

İlgili vatandaşın vermiş olduğu röportajda belirtmiş olduğumuz durumların sözlü veya yazılı ispat edilmesi yönündeki talebi doğrultusunda yukarıdaki açıklamalar yapılmış ve ispatlanmıştır. Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki; Gümüşova Belediye Başkanlığı kanunların belirlediği çerçevede görevini yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Medya baskısı, algı operasyonları veya başka nitelikte hiçbir baskının altında kalmadan başta kanunlar olmak üzere ahlaki ve vicdani duygular nezdinde bu ve benzeri hiçbir kanunsuz işe göz yummayarak her vatandaşına eşit bir şekilde hizmet etmeye devam edecektir.

       GÜMÜŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI