İŞYERİ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 4 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

İstekliler ihale ilanında belirtilen usul ve esaslara göre ihaleye katılabilirler.

 

İhale Tarihi : 14.06.2022

İhale Saati : 14:00

 

Kamuoyuna duyurulur.