Duyurular
08
Mart
2022
Salı

2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

08
Mart
2022
Salı

2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

03
Mart
2022
Perşembe

PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI

FATİH MAHALLESİ 390 ADA 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 391 ADA 1, 2 ve 3 NUMARALI PARSELLER

03
Mart
2022
Perşembe

PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI

04
Şubat
2022
Cuma

2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

04
Şubat
2022
Cuma

2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

13
Aralık
2021
Pazartesi

2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

13
Aralık
2021
Pazartesi

2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)