Duyurular
18
Ağustos
2020
Salı

PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI

439 ADA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 NOLU PARSELLER 440 ADA 1,2,3,4,5,6,7 NOLU PARSELLER 441 ADA 1 NOLU PARSEL

18
Ağustos
2020
Salı

PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI

13
Temmuz
2020
Pazartesi

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

13
Temmuz
2020
Pazartesi

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

19
Haziran
2020
Cuma

19.06.2020 TARİH VE 2020/38 SAYILI DÜZCE İLİ OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI

19
Haziran
2020
Cuma

19.06.2020 TARİH VE 2020/38 SAYILI DÜZCE İLİ OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI

04
Haziran
2020
Perşembe

04.06.2020 TARİH VE 2020/19 SAYILI GÜMÜŞOVA İLÇESİ OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI

04
Haziran
2020
Perşembe

04.06.2020 TARİH VE 2020/19 SAYILI GÜMÜŞOVA İLÇESİ OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI