2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

02.11.2021 tarih ve 2021/33-34-35 sayılı meclis kararları.

 

İlan askı süresi : 05.11.2021 - 06.12.2021