2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

05.04.2022 tarih ve 2022/24 sayılı meclis kararı.

 

İlan askı süresi :  13.04.2022 - 13.05.2022