2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

10.05.2022 tarih ve 2022/30 sayılı meclis kararı.

 

İlan askı süresi :  12.05.2022 - 13.06.2022