2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

01.02.2022 tarih ve 2022/13-14 sayılı meclis kararları.

 

İlan askı süresi :  04.02.2022 - 05.03.2022