2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)
05.07.2022 tarihli ve 2022/36-37-38 sayılı meclis kararları
 
 
 
İlan askı süresi :  08.07.2022 - 08.08.2022