2022 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)
04.10.2022 tarihli ve 2022/49 sayılı meclis kararları
 
 
 
İlan askı süresi :  07.10.2022 - 07.11.2022