2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARI (İMAR TADİLATLARI)

07.12.2021 tarih ve 2021/41-42-43 sayılı meclis kararları.

 

İlan askı süresi : 13.12.2021 - 12.01.2022