2023 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI (PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)
04.04.2023 tarihli ve 2023/ 20-21-22 sayılı meclis kararları
 
 
 
İlan askı süresi :  10.04.2023 - 09.05.2023